Účelové mapy veľkých mierok

 

Geometrické plány

-na zameranie novostavby ku kolaudácií,

-pre prevod nehnuteľností,

-na určenie vlastníckeho práva pozemkov,

-na rozdelenie nehnuteľností,

-na vyznačenie vecného bremena,

-na zmenu hranice zastavaného územia obce príp. katastrálnej hranice

 

Vytyčovanie hraníc pozemkov

-vytýčenie a stabilizácia vlastníckych hraníc pozemkov

 

Projekt pozemkových úprav

-komplexné riešenie pozemkových úprav

-vyhotovenie registrov pôvodného stavu

-vyhotovenie registrov obnovenej evidencie pozemkov -vyhotovenie registrov v záhradkárskych osadách

 

Podzemné a nadzemné vedenia

Pozdľžne a priečne profily

Kubatúry

Vytyčovacia sieť

Vytýčenie stavebného objektu a staveniska

Kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu

Geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

Meranie posunov stavebných objektov

Žeriavové dráhy

Vektorizácia a digitalizácia

 

Copyright © 2004 MHL Geo. All rights reserved. Webdesign: gART